شهید ثابت شهابی نشاط

 • فرزند : حبیب
 • تاریخ تولد : 1343/01/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1385/09/25
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 50
 • ردیف : 65
 • شماره : 19

دیدگاهتان را بنویسید