شهید علی اصغر شمس

  • فرزند : علی میرزا
  • تاریخ تولد : 1338/07/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/04/30
  • عملیات : کربلای 1
  • محل وضعیت : مهران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 87
  • شماره : 16

  دیدگاهتان را بنویسید