شهید امیر شریفی ازگمی

 • فرزند : حسن
 • تاریخ تولد : 1345/10/10
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : راننده آمبولانس
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1366/12/24
 • عملیات : بیت المقدس 2
 • محل وضعیت : ماووت
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 40
 • ردیف : 10
 • شماره : 15

دیدگاهتان را بنویسید