شهید داود شریفی

  • فرزند : محمد
  • تاریخ تولد : 1348/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/24
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : کرج-ورد آورد بهشت صالح
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید