شهید یوسف سهرابی

  • فرزند : محمدحسین
  • تاریخ تولد : 1345/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/09
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 33
  • شماره : 18

  دیدگاهتان را بنویسید