شهید مجید سلیمان زاده

 • فرزند : جمشید
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • عضویت : پاسداروظیفه
 • مسئولیت : پزشکیار
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1365/10/21
 • عملیات : کربلای 5
 • محل وضعیت : شلمچه
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 50
 • ردیف : 40
 • شماره : 11

دیدگاهتان را بنویسید