مفقودالاثر رجبعلی سراج

 • فرزند : مرادعلي
 • تاریخ تولد : 1349/10/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : مفقودالاثر
 • تاریخ وضعیت : 1365/11/08
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : فیروزکوه جلیزجند گلزار شهدای جلیزجند
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید