شهید علی اکبر سبیلی

  • فرزند : محمدعلی
  • تاریخ تولد : 1347/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/28
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 173
  • شماره : 13

  دیدگاهتان را بنویسید