مفقودالاثر هوشنگ رفيقايي

 • فرزند : حبیب اله
 • تاریخ تولد : 1345/10/09
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : مفقودالاثر
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/03
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 50
 • ردیف : 4
 • شماره : 17

دیدگاهتان را بنویسید