شهید خدابخش رسول زاده بوکانی

  • فرزند : محمدرسول
  • تاریخ تولد : 1342/10/22
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/13
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 13
  • شماره : 10

  دیدگاهتان را بنویسید