شهید فریدون رحيمي

  • فرزند : ماشااله
  • تاریخ تولد : 1345/08/17
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/12/22
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 97
  • شماره : 4

  دیدگاهتان را بنویسید