شهید سعید رجبی فاضل

  • فرزند : عباس
  • تاریخ تولد : 1342/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/13
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 41
  • شماره : 17

  دیدگاهتان را بنویسید