شهید ناصر رجبی

 • فرزند : احمد
 • تاریخ تولد : 1346/06/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : ش م ر
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1365/10/26
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : امام زاده قاسم(س)
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید