شهید علی ربیعی

  • فرزند : غضنفر
  • تاریخ تولد : 1347/04/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/09/09
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : کرج حصارک گلزار امام زاده محمد(س)
  • قطعه : 3
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید