مفقودالاثر سعید رادبار

  • فرزند : رضا
  • تاریخ تولد : 1342/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : مفقودالاثر
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/11
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن :
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید