شهید صمد ذوقی

  • فرزند : ولی محمد
  • تاریخ تولد : 1340/01/19
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/09/09
  • عملیات : والفجر4
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : طالقان دنبلید گلزار شهدا روستای دنبلید
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید