شهید علی دهقانی تفتی

 • فرزند : محمد
 • تاریخ تولد : 1346/07/01
 • عضویت :
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/08/14
 • عملیات : والفجر4
 • محل وضعیت : پنجوین
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 28
 • ردیف : 27
 • شماره : 22

دیدگاهتان را بنویسید