شهید محمود درهوشت

  • فرزند : اکبر
  • تاریخ تولد : 1340/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/05/06
  • عملیات : مرصاد
  • محل وضعیت : اسلام آبادغرب
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 33
  • شماره : 12

  دیدگاهتان را بنویسید