شهید صفرعلی داودی

 • فرزند : نجف علی
 • تاریخ تولد : 1337/04/14
 • عضویت : رسمی
 • مسئولیت : پزشکیار
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1361/07/14
 • عملیات : مسلم ابن عقیل
 • محل وضعیت : سومار
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 26
 • ردیف : 78
 • شماره : 6

دیدگاهتان را بنویسید