شهید ابراهیم خیارچی

  • فرزند : یاردانقلی
  • تاریخ تولد : 1343/06/09
  • عضویت :
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/12/25
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : کرج حصارک گلزار امام زاده محمد(س)
  • قطعه : 2
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید