شهید مجید خواجه افضلی

  • فرزند : علی
  • تاریخ تولد : 1347/06/05
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/01/21
  • عملیات : کربلای 8
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 1
  • شماره : 9

دیدگاهتان را بنویسید