شهید حمید خردپیشه

  • فرزند : جمشید
  • تاریخ تولد : 1347/11/20
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : موتوری
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/10
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 64
  • شماره : 15

  دیدگاهتان را بنویسید