شهید علیرضا حلاجی

  • فرزند : عباسعلی
  • تاریخ تولد : 1344/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/24
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 73
  • شماره : 1
  • وصیت نامه :
   وصیت نامه شهید علی رضا حلاجی

   این وصیت نامه ها انسان را بیدار میکند . امام خمینی

   به نام هستی بخش جهان به نام خالق جسم و جان هم او که خلق کرد و جان هم می گیرد هم او که روزی زمین و کرات را خلق کرد و روزی را می آوردکه زمین از هم می پاشد دریا خشک می شود ماه دو نیم می شود و قیامتی بر پا می شود.

   خدمت منجی بشریت امام زمان سلام ا… علیها سلام عرض کرده و خدمت امام خمینی درود فراوان می فرستم .

   در میان برادران دریا دل بسیجی و سپاهی و وظیفه بودیم همان آنجائیکه در میانشان پیر بود چندین و چند ساله و بسیجی نوجوان میانشان پیدا می شود.

   خبر دادند که به خط شوید و تجهیزات گرفته آماده شوید آن لحظه ای که منتظر آن بودید و دعا می کردید فرا رسیده و نزدیک تر بعد گفتند می شود وصیت نامه هایتان را بنویسید که انشاء ا… اگر رفتید و نیامدید چیزی به یاد بود گذاشته باشید اول نمیخواستم بنویسم با خود می گفتم خدایا من برای چه بنویسم مگر من هم رفتنی هستم؟

   من را چه به این حرفها اما از آنجائیکه خداوند لاشریک رحم و کرمش زیاد است و راه دادن شخصی گناهکار به درگاهش آسان است وصیت نامه را می نویسم و از همه شما خانواده عزیز و محترم طلب آمرزش و التماس دعا خیر دارم .

   گر چه در این مدت که زنده بودم وجودم برای شما اسباب مزاحمت و درد سر بود از بدو تولد که مادر و پدر چه سختی هایی کشیدند در طی مدت کودکی نیز مایع درد سر برای شما بودم خودم این را میدانم و این را هم به خوبی حس می کنم وجود یک انسان با این همه گناه و خطا و بی ادب در میان شما پدر و مادر عزیز و گرامی و زحمتکش و پاک دامن باعث افتخار است و خداوند متعال این نعمت را که لایقش نبودم به من عطا فرمود و به خاطر همین هم هست که الان شروع به نوشتن وصیت نامه میکنم چون خوبی و لطف و ادب و محبت شما را الان می فهمم واقعاً وجود شما پدر و مادر عزیز و گرامی باعث افتخار هستید برای ما فرزندان البته برای آنکس که قدر شما را بداند من که قادر نبودم و لایق آن نیز نبودم انشاءا… برادر و خواهرانم شکر این نعمت را بجای آورید .

   پدر عزیز و شما ای مادر گرامی ام هر چند گفتن این حرف ها بی جاست و شما خود از اخلاق حسنه و درست برخوردارید اما برای خالی نبودن عریضه میگویم نسبت به فرزندان خود محبت را نشان می دهید بهتر نشان دهید لطف میکنید بیشتر لطف کنید . طوری باشد که بیشتر درک کنند و دوستی میان فرزند و پدر و دختر و مادر مانند دو دوست باشد فاصله ای میان خودشان حس نکنند و هم دیگر را مثل خود درک کرده و مسائل را در دل نگه ندارند اخلاق و رفتار به طوری که شخص مقابل راز دل و درد دل خود را به شما بگوید خدای ناکرده در دل نگه ندارند و نعوذ به ا… باعث ناراحتی جزئی شود ناراحتی بزرگ که از ذهن به دور است و الحمدا… این در خانواده ما نیست انشاءا… در هیچ خانواده ای نباشد و اگر هست رفع اش کند ، نسبت به محتاجان و تنگدستان با سخاوت هستید با سخاوت باشید این که می گویم هستید نه این است که تعارف می کنم و مزاح می گویم بلکه فضل و بخشش و مقاومت در برابر سختی و مشکلها شما را به عین دیده ام. نماز را کوچک نشمارید چون هر چه هست از نماز و روزه و عزاداری هست و اینها هست که انسان را احیاء‌ می کند، زنده می کند، مجاهد می سازد خانواده ای را می پرورد که سه پسرش را داده می گوید چیزی نیست فرزندان دیگر را هم خواهم داد خانواده ای را می سازد که 27 شهید و 7 اسیر می دهد.

   جز نماز و روزه و عزاداری مگر چیز دیگری هست که ایرانی به این راستین قامتی بسازد که هر خانواده رزمنده اش سرمشق باشد برای دیگران (کشورها) خمس و زکات را حتماً بدهید چون انسان فکور میکند مالش یا پولش چون از راه درست کسب شده صد در صد حلال است و مانعی ندارد ، من معتقدم و این تجربه را هم بسیار کسب کرده کسی که خمس و زکات مالش را ندهد این را بداند که مالش باشکال هست بارها برای من تجربه شده که اساس و اجناس شخصی به مدت زیادی بیرون در دسترس دیگران بوده ولی کسی نبرده است ولی بلعکس کسی خمس نداد و حرام و حلال قاطی مالش شده است اموالش یک طوری شده است .

   5 ماه نماز قضا 2 ماه روزه قضا 1000 تومان از طرف من صدقه بدهید

   و از کلیه برادران و خواهران عزیز حلالیت برایم بطلبید و التماس دعا دارم مادر و ای پدر عزیز در این اواخر سعی کردم رضایت شما را جلب کرده و شما را خوشحال سازم میدانم که نتوانستم انشاءا… برادرم بتواند جبران کند پدر عزیز ادب شما جداً قابل تحسین است من بارها پیش دوستانم از محبت صبر ـ شکیبایی ـ حوصله ـ و ادب شما صحبت کرده ام امیددارم از وجود شریف شما استفاده کند .

   برادر عزیز و شریف ابراهیم بار ها به دیگران گفته ام که شما باعث افتخار من هستید و خیلی از من بهتر با قلبی صاف خالی از گناه مطیع با صلیقه و پر تلاش خداوند عزتشان بدهد این کم است درشان سرباز امام زمان بیشتر از این ها باید تلاش شود ، اما خواهران با دامنی پاک راه زینب را میروند جدا مانند مادرشان صبورند.

  دیدگاهتان را بنویسید