شهید مسعود حسینی

  • فرزند : جواد
  • تاریخ تولد : 1347/11/03
  • عضویت :
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/04/10
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شاخ شمیران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 133
  • شماره : 17

  دیدگاهتان را بنویسید