شهید صمد حسینی

 • فرزند : میرزا
 • تاریخ تولد : 1347/01/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : بهداشتیار
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/05
 • عملیات : خیبر
 • محل وضعیت : جزیره مجنون
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 50
 • ردیف : 28
 • شماره : 9

دیدگاهتان را بنویسید