شهید جواد حسینقلیان

  • فرزند : علی
  • تاریخ تولد : 1347/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/05/14
  • عملیات : کربلای 1
  • محل وضعیت : مهران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 101
  • شماره : 16

  دیدگاهتان را بنویسید