شهید ابوالفضل حجاریان طاهری

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1337/01/01
  • عضویت : پاسدار
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/12/12
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 67
  • شماره : 6

  دیدگاهتان را بنویسید