مفقودالاثرالجسد عباس حبیبی مقدم

  • فرزند : علی اصغر
  • تاریخ تولد : 1343/03/02
  • عضویت : پاسدار
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : مفقودالاثرالجسد
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/19
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : شهید بی مزار
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :
  • وصیت نامه :
   (وصیت نامه شهید بی مزار عباس حبیبی مقدم )

   به نام یکتا معبود همیشگی و یگانه جان آفرین هستی. به نام اوکه تقوی،این تنها راه صعود، بردرستکاری را نمایان انسانهای پاک سرشت وازخود گذشته قرار ده وراهیان طریقش را به این سوی رهنمون است.

   سلام بر پیشگاه آقا امام زمان منجی عالم بشریت ازکام گرداب مخوف نیستی وسوق آن بر سوی دیار حق پرستان وسلام برنایب بر حقش پیر بت شکن وخورشید شب شکن خمینی عزیز وسلام بر ارواح پاک عاشقان سر از پا نشناخته.

   آری سلام ودرود برتمامی شهدای انقلاب اسلامی که همچون شمعی خود سوختند وعاشقانه آب شدند واطراف خود را با نور ایثارشان روشنایی بخشیدند.

   سلام بر خانواده های معظمشان که این شمعهای پر فروغ را بر افروختند وشادکامی را ارزانی اسلام عزیزنمودند. وسلام بر شما ملت غیور ورزمنده وامت اسلامی ایران.

   متنی راکه اکنون در بر دارید وصیت نامه یک بنده حقیر وگنهکار دربار خدای تبارک وتعالی می باشد.من هر چه فکر می کنم چه بنویسم می بینم که فکر وزبان وقلم در مقابل محبتهای شما بسیار ناچیز است.

   خود رابسیار ناچیز تر ازآن می بینم که بخواهم برای شما چیزی بنویسم.ولی برای تسکین دلم چند خطی را برایتان می نویسم ومی خواهم که انشاءالله اگر برایتان امکان داشت انجام دهید. دروهله اول می خواهم که به هیچ وجه دست از رهبری امام خمینی بر ندارید ودرهمه حال اوراکه چون کوهی استوار در مقابل تمامی مصائب و بلاهای شیاطین ایستاده است یاری کنیدو سعی کنیدکه دولت راتضعیف نکنیدوهمیشه چون ستونی استوار برای دولت اسلامی باشید ودرهیچ حال مسئله اصلی کشورمان راکه همان جنگ است فراموش نکنیدودر همه حال برای سلامتی رزمندگان وپیروزی لشگریان اسلام دعا کنیدوکمکهای ایثارگرانه را از آنان دریغ نکنید.درنمازهایتان ودعاهایتان ظهور وفرج آقا امام زمان را از خدا بخواهید.بیشتر بر سر قبر شهدا بروید وبرای آمرزش وروح آنان دعا کنید واین بنده حقیر را هم فراموش نکنید.

   وچند خطی هم برای خانواده ام می نویسم:

   پدر ومادر عزیزم شما برای بزرگ کردن من خیلی زحمتها کشیدیدوغصه ها خوردیدومن خود رادر مقابل جبران آن بسیار کوچک می دانم،سخن من به برادران وخواهرانم این است که سعی کنید که وظایف شرعی والهی خود را به نحو احسن انجام دهید و فرایض مذهبی را حتما ًبه بچه هایتان یادآوری کنید وازآنها بخواهید که مطالعات خود را در زمینه های اسلامی گسترش دهند و همگی را سربازانی فداکار برای اسلام تربیت کنید واین صحبت هم برای بچه هاست: درستان را بخوانید و سعی کنید هرچه پدرومادرتان می گویندانجام دهیدوفقط یک چیز از شما می خواهم وآن اینکه حلالم کنید و برای آمرزش روحم دعا کنید و از دوستان وآشنایان می خواهم که اگر بدی از من گنهکاردیده اند به بزرگی خودشان حلالم کنند واگر چیزی از بنده طلب دارند خواهش می کنم که بدون تعارف بروند واز خانه مان بگیرند.دیگر عرضی ندارم وفقط می خواهم که خدا همه شما راموفق و پیروز بدارد.

   خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رانگه دار

   ازعمر مابکاه و برعمر او بیفزا

   رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما

   زیارت کربلا نصیب ما بگردان

   به امید فتح کربلا وزیارت قبر شش گوشه رهبرآزادگان حسین ابن علی(ع) کتابهایم را هرچه که می توانید بخوانید وبقیه را به کتابخانه مسجد امام حسن مجتبی تحویل بدهید. بنده گنه کاردرگاه خدا عباس حبیبی مقدم

  دیدگاهتان را بنویسید