شهید منصور حاجی زاده

  • فرزند : عوض
  • تاریخ تولد : 1337/10/11
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/05
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : هورالهویزه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 45
  • شماره : 8

  دیدگاهتان را بنویسید