شهید مسعود جوادی جعفرآبادی

  • فرزند : عبدالستار
  • تاریخ تولد : 1346/12/07
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/21
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 45
  • شماره : 10

  دیدگاهتان را بنویسید