شهید مختار جلیلی

 • فرزند : محمدتقی
 • تاریخ تولد : 1347/06/30
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1365/08/15
 • عملیات :
 • محل وضعیت : مهران
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 53
 • ردیف : 80
 • شماره : 15

دیدگاهتان را بنویسید