شهید نادر جعفرقلی

  • فرزند : علی اصغر
  • تاریخ تولد : 1342/04/02
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/27
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 53
  • شماره : 9

  دیدگاهتان را بنویسید