شهید احمد توکلی مشکله

  • فرزند : علی
  • تاریخ تولد : 1340/06/26
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/10/27
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : ماووت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 24
  • شماره : 19

  دیدگاهتان را بنویسید