شهید محمد تهرانچی خیاط

  • فرزند : کاظم
  • تاریخ تولد : 1345/01/26
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/28
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران امام زاده علی اکبر(س) چیذر
  • قطعه : 1
  • ردیف : 6
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید