شهید تیمور پژوتن

  • فرزند : قربانعلی
  • تاریخ تولد : 1345/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/10
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران گلزار شهدا یافت آباد
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید