شهید محمدرضا پرتوی شبستری

 • فرزند : عباس علی
 • تاریخ تولد : 1345/09/19
 • عضویت :
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/08/29
 • عملیات : والفجر4
 • محل وضعیت : پنجوین - کانی مانگاه
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 28
 • ردیف : 18
 • شماره : 2مکرر

دیدگاهتان را بنویسید