شهید امیر پازوکی

  • فرزند : ابوالحسن
  • تاریخ تولد : 1343/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/22
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 16
  • شماره : ج

  دیدگاهتان را بنویسید