شهید سعید بهروزی

  • فرزند : فرج ا...
  • تاریخ تولد : 1340/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/06/10
  • عملیات :
  • محل وضعیت : مهران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 89
  • شماره : الف

  دیدگاهتان را بنویسید