شهید محسن برخورداری

  • فرزند : موسی
  • تاریخ تولد : 1347/04/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/01/22
  • عملیات : کربلای 8
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 11
  • شماره : 22

  دیدگاهتان را بنویسید