شهید غلامرضا باقری

  • فرزند : محمدرضا
  • تاریخ تولد : 1344/12/04
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : موتوری
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/10/27
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : ماووت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 27
  • شماره : 23

  دیدگاهتان را بنویسید