شهید حسین اکبری

  • فرزند : ابراهیم
  • تاریخ تولد : 1344/04/20
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/03
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 51
  • شماره : 5

  دیدگاهتان را بنویسید