شهید احمد امین الرعایا

 • فرزند : صادق
 • تاریخ تولد : 1344/04/02
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/04
 • عملیات : خیبر
 • محل وضعیت : گردان مالک اشتر
 • محل دفن : اصفهان تکیه شهدا
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید