شهید حسین الماسی

 • فرزند : قیدارعلی
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : پاسدار
 • مسئولیت : پزشکیار
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1366/10/30
 • عملیات : بیت المقدس 2
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید