شهید محمدرضا الفتی

  • فرزند : حسین
  • تاریخ تولد : 1344/01/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/12/02
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 109
  • شماره : 9

  دیدگاهتان را بنویسید