شهید مجید افشاریان

  • فرزند : علی اکبر
  • تاریخ تولد : 1345/01/01
  • عضویت : رسمی
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1387/09/18
  • عملیات :
  • محل وضعیت : تهران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 55
  • ردیف : 77
  • شماره : 5

  دیدگاهتان را بنویسید