شهید محمدرضا افتخاری

  • فرزند : مسعود
  • تاریخ تولد : 1344/11/10
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/26
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 64
  • شماره : 7

  دیدگاهتان را بنویسید