شهید میرعبداله اسکوئی

  • فرزند : سیدحسن
  • تاریخ تولد : 1339/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/12/11
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 77
  • شماره : 7

  دیدگاهتان را بنویسید