شهید حسین اسماعیلی جزن آبادی

  • فرزند : غلامرضا
  • تاریخ تولد : 1340/01/03
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/05
  • عملیات :
  • محل وضعیت : خرمشهر
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 53
  • شماره : 16

  دیدگاهتان را بنویسید