شهید عبداله اسماعیلی

 • فرزند : یداله
 • تاریخ تولد : 1345/05/19
 • عضویت :
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1365/10/23
 • عملیات : کربلای 5
 • محل وضعیت : پاسگاه زید
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 53
 • ردیف : 8
 • شماره : 4

دیدگاهتان را بنویسید