شهید محمد اسدی درباغی

  • فرزند : حسین
  • تاریخ تولد : 1351/08/15
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/05/06
  • عملیات : مرصاد
  • محل وضعیت : اسلام آبادغرب
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 37
  • شماره : ث

  دیدگاهتان را بنویسید